Bilimsel Program


 • » 19 Mayıs 2017, Cuma

  Salon A
  12:20 - 14:00 KURS: HER YÖNÜYLE ANDROLOJİ LABORATUVARI
  Kurs Başkanı:
  İ. Orhan
  12:20 - 12:40 Testisten ovuma spermin yolculuğu ve fizyolojisi B. Altay
  12:40 - 13:00 İdeal semen analizi nasıl yapılır? Semen analizinde problemler ve çözümleri G. Aktan
  13:00 - 13:20 Semen analizinin klinik anlamı E. Kandıralı
  13:20 - 13:40 Sperm ve ovum dondurmada güncel bilgiler E. Kervancıoğlu
  13:40 - 14:00 2017’de yardımcı üreme teknikleri için sperm hazırlama yöntemleri S. Bulgurcuoğlu Kuran
  14:00 - 14:30 ÇAĞIMIZIN SENDROMU: OBEZİTE VE METABOLİK SENDROM
  Yönetici:
  S. Görür
  14:00 - 14:15 Metabolik sendromda erkek cinsel disfonksiyonu ve infertilite patofizyolojisi E. Özbek
  14:15 - 14:30 Patofizyolojik zeminde erkek cinsel disfonksiyonu ve infertilitesi tedavisi A. Atan
  14:30 - 15:30 ANDROLOJİDE MEDİKO-LEGAL VAKALAR
  Yönetici:
  A. İ. Taşçı
  14:30 - 14:45 Penil protez implantasyonu sonrası enfeksiyon B. Gümüş
  14:45 - 15:00 TESE sonrası komplikasyonlar M. Şamlı
  15:00 - 15:15 Adolesan hastada varikoselektomi sonrası testis atrofisi M. Öztürk
  15:15 - 15:30 Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş kişilere cinsel dürtü ve isteği azaltmaya yönelik tedavilerde üroloğun rolü A. Atan
  15:30 - 15:45 Kahve arası
  15:45 - 16:30 PRİMER HİPOGONADİZM VE YAŞLANAN ERKEKTE TESTOSTERON YETERSİZLİĞİ
  Yönetici:
  H. Kılıçarslan
  15:45 - 16:00 Androjenlerin prenatal minipuberte ve pubertede genital sisteme etkileri C. Germiyanoğlu
  16:00 - 16:15 Endokrinolog bakışıyla geç başlayan puberte ve testosteron yetersizliği P. Kadıoğlu
  16:15 - 16:30 Primer hipogonadropik hipogonadizmde fertilite O. Ekmekçioğlu
  16:30 - 17:00 PENİS VE URETRA ANATOMİSİNDE BİLDİKLERİMİZE YENİ NE EKLENDİ?
  Yönetici:
  T. Turan
  16:30 - 16:45 Penis mikro anatomisi Z. Kozacıoğlu
  16:45 - 17:00 Uretral cerrahi anatomisi ve ereksiyon fizyolojisi üzerine etkisi A. Şimşek
  17:00 - 18:30 ANDROLOJİNİN GELECEĞİNDE ALT BRANŞLAR
  Yönetici:
  A. Kadıoğlu
  17:00 - 17:15 Pediatrik Androloji C. Germiyanoğlu
  17:15 - 17:30 Onko-Androloji A. Armağan
  17:30 - 17:45 Uretra Androlojisi A. Şimşek
  17:45 - 18:00 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar N. Pirinççi
  18:00 - 18:15 Radyo-Androloji M. Tek
  18:15 - 18:30 Endo-Androloj M. Kadıhasanoğlu
  18:30 - 20:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
  Yöneticiler: İ. Özbey, Z. Kozacıoğlu
  20.00 - 22.00 19 Mayıs Kokteyli
 • » 20 Mayıs 2017, Cumartesi

  Salon A
  08:00 - 08:45 KURS: NON-OBSTRUKTİF AZOOSPERMİ TANI ve TEDAVİSİNDE GÜNCELLEMELER
  Kurs Başkanı:
  B. Semerci
  08:00 - 08:15 Non-obstruktif azoospermide genetik değerlendirme M. Şamlı
  08:15 - 08:30 Non-obstruktif azoospermide varikoselektomi S. Çayan
  08:30 - 08:45 Tartışma
  08:45 - 09:00 AÇILIŞ
  Konuşmacılar: A. Armağan, İ. Orhan, A. Kadıoğlu
  09:00 - 10:30 AVRASYA ANDROLOJİ OTURUMU
  Yöneticiler:
  S. Imamverdiyev, I. Ahmedov
  09:00 - 09:20 Management of non-responders to oral treatment P. Vendeira
  09:20 - 09:40 Non-invasive treatments for priapism A. Muneer
  09:40 - 10:00 Novel surgical treatment of male infertility A. Muneer
  10:00 - 10:15 Azerbaycan’da Androlojinin gelişimi İ. Ahmedov
  10:15 - 10:30 Özbekistan’da Androlojinin gelişimi Z. Muradov
  10:30 - 10:50 Kahve Arası
  10:50 - 11:30 ANDROLOJİDE ZOR OLGULAR
  Yönetici: A. Kadıoğlu
  Panelistler: P. Vendeira, A. Muneer, N. Sofikitis. A. Palmieri
  11:30 - 12:15 VARİKOSEL
  Yönetici: E. Akbay
  11:30 - 11:45 Testisin venöz anatomisi H. Erol
  11:45 - 12:00 Adolesan varikoselde tanı ve tedavi algoritmi S. Çayan
  12:00 - 12:15 Rekürren varikoselde tanı ve tedavi İ. Orhan
  12:15-13:00 UYDU SEMPOZYUMU
  O'NA İYİ BAK
  Yönetici:
  A. Kadıoğlu
    Panelistler: M. Kendirci, Ö. Yaman, İ. Orhan  
  13:00 - 14:30 Öğle yemeği
  14:30 - 15:30 EJAKÜLASYON
  Yönetici:
  R. Aşcı
  14:30 - 14:50 Ejakülasyonun anatomisi, fizyolojisi ve prematür ejakülasyon R. Aşcı
  14:50 - 15:10 Ejakülasyon tarda ve ağrılı ejakülasyon S. L. Kireççi
  15:10 - 15:30 İnfertil erkekte anejakülasyon ve retrograd ejakülasyon tedavisi F. Scroppo
  15:30 - 16:30 KADINDA ORGAZM VE ORGAZMİK DİSFONKSİYON
  Yönetici:
  S. Çayan
  15:30 - 15:45 Kadın genital organ bozuklukları ve cinsel disfonksiyon B. Erol
  15:45 - 16:00 Kadın orgazmında nörobiyolojik yenilikler E. Yeni
  16:00 - 16:15 Kadında ağrılı cinsel ilişki F. G. Uğurlucan
  16:15 - 16:30 Üriner inkontinansın kadın cinsel fonksiyonlarına etkisi M. Dinçer
  16:30 - 17:00 SPONSORLU OTURUM
  ANDROLOJİDE TAMAMLAYICI TEDAVİ
  Yönetici:
  A. Kadıoğlu
    Panelist: L. Canat
  17:00 - 18:30 PENİL PROTEZ İMPLANTASYONUNDA GÜNCELLEME (VİDEO SUNUMLARI)
  Yönetici:
  M. Çulha
  17:00 - 17:20 Standart penil protez implantasyonu M. Aydın
  17:20 - 17:40 Neopenise protez implantasyonu M. Çulha
  17:40 - 18:00 Priapizm sonrası penil protez implantasyonu A. Muneer
  18:00 - 18:20 Eş zamanlı protez ve sfinkter implantasyonu M. Çakan
  18:20 - 18:30 Tartışma
  18:30 - 20:00 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU
  Yöneticiler: O. Ekmekçioğlu, A. R. Ersay
   
  Salon B
  14:30 - 15:00 ENDO-ANDROLOJİK GİRİŞİMLER
  Yönetici:
  A.İ. Taşçı
  14:30 - 14:45 Testis için laparoskopik girişimler T. Oktar
  14:45 - 15:00 TUR-ED İ. Orhan
  15:00 - 15:45 OLGULAR EŞLİĞİNDE AÜSS/BPH TEDAVİSİ
  Yönetici: Ö. Yaman
  Panelistler: M.Bozlu, S.Görür, H.Polat, F.Scroppo
  15:45 - 16:30 ANDROLOJİDE REJENERATİF TIP
  Yönetici:
  E. Can
  15:45 - 16:00 Erektil disfonksiyon tedavisinde kök hücre uygulamaları A. Gökçe
  16:00 - 16:15 İnfertilitede kök hücre tedavilerinde gelinen son nokta B. Altay
  16:15 - 16:30 Radyo-Androloji: Priapizm ve distal ejakülatör kanal patolojilerinde radyolojik girişimler M. Bulakçı
  16:30 - 17:00 Kahve arası
  17:00- 18:00 PSİKOJENİK AÇIDAN KADIN VE ERKEK CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU
  Yönetici: İ. Orhan
  17:00 - 17:15 Kadın uyarılma ve orgazm bozukluklarında psikiyatrik yaklaşım C. Güvenç Taşdelen
  17:15 - 17:30 Erektil disfonksiyonda psikiyatrik yaklaşım Ç. Eker
  17:30 - 17:45 Erken boşalma bozukluklarında psikiyatrik yaklaşım A. Gürbüz Tükel
  17:45 - 18:00 Tartışma
  18:00 - 18:30 ÖZEL SEKTÖRDE ANDROLOJİ PRATİĞİ
  Yönetici:
  A. Armağan
    Konuşmacılar: M. Çeltik, T. Akman
  18:30 - 19:00 KANSERLİ HASTALARDA CİNSEL FONKSİYONLARIN VE FERTİLİTENİN KORUNMASI
  Yönetici:
  M. Çakan
  18:30 - 18:45 Radyoterapi ve kemoterapinin cinsel fonksiyonlara etkisi M. Çulha
  18:45 - 19:00 Radyoterapi ve kemoterapinin fertiliteye etkisi F. Erdemir
 • » 21 Mayıs 2017, Pazar

  Salon A
  09:00 - 09:10 WELCOME and INTRODUCTION
  A. Kadioglu (TR), N. Sofikitis (GR)
  09:10 - 09:30 STATE of THE ART LECTURE
  Moderator:
  S. Minhas (UK)
    The role of testosterone in early spermatogonia development, late spermatogonia development, meiosis, spermiogenesis, and spermiation process N. Sofikitis (GR)
  09:30 - 10:10 THE LAB OF INFERTILITY
  Moderator:
  Z. Kopa (HU)
  09:30 - 09:50 Beyond the semen analysis: testing functional sperm parameters A. B. Altay (TR)
  09:50 - 10:10 The application of genetic testing into male infertility Z. Kopa (HU)
  10:10 - 10:40 Coffee break
  10:40 - 11:40 MANAGEMENT OF AZOOSPERMIC COUPLES
  Moderator: R. Aşcı (TR)
  10:40 - 11:00 Micro-TESE for NOA: Is it the gold standard? S. Minhas (UK)
  11:00 - 11:20 Proximal obstructive azoospermia: Recent advances in the surgical techniques P. Vendeira (PT)
  11:20 - 11:40 Molecular, biochemical, hormonal, and histological parameters predicting the outcome of therapeutic testicular biopsy F. Dimitridas (GR)
  11:40 - 12:40 HOT TOPICS IN SEXUAL DYSFUNCTION
  Moderator:
  M. I. Öztürk (TR)
  11:40 - 12:00 Erectile function as a predictor of cardiovascular health O. Apolikhin (RU)
  12:00 - 12:20 A new mainstream modality-ESWT: Does it work? M. F. Usta (TR)
  12:20 - 12:40 Management of complications in penile prosthesis E. Ruiz Castane (ES)
  12:40 - 13:40 Lunch break
  13:40 - 14:40 POSTER SESSION
  Moderators:
  O. Apolikhin (RU), N. Sofikitis (GR), A. Kadıoğlu (TR)
  14:40 - 16:00 PENILE SURGERY
  Moderators:
  E. Ruiz Castane (ES), M. Aydin (TR)
  14:40 - 15:10 Tunical shortening and lengthening surgeries A. Kadıoğlu (TR)
  15:10 - 15:40 Current status of penile transplantation A. Muneer (UK)
  15:40 - 16:00 Circumcision in monotheistic religions M. I. Karaman (TR)
  16:00 - 17:20 ED AFTER RADICAL PROSTATECTOMY AND MISCELLANEOUS
  Moderator:
  I. Orhan (TR)
  16:00 - 16:20 Management of sexual dysfunction after prostate cancer treatment M. Kendirci (TR)
  16:20 - 16:40 BPH treatment and sexual dysfunction: What is new? Ö. Yaman (TR)
  16:40 - 17:00 Recent advances in varicocele surgery S. Çayan (TR)
  17:00 - 17:20 Testosterone, cardiovascular system and prostate F. Fusco (IT)
  17:20 - 17:40 CLOSING REMARKS
  A. Kadioglu (TR), N. Sofikitis (GR)
  17:40 - 18:10 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Konuşmacı:
  R. Aşcı
  18:10 - 19:10 ANDROLOJİ YARIŞMASI
  Yönetici: İ. Orhan
  Hakemler: T. Ozan, E. C. Akınsal, F. Oğuz
  20.00 - 22.00 Kapanış Yemeği
 • » 22 Mayıs 2017, Pazartesi

  Salon A
  08:00 - 08:45 PENİS İÇİN UZATMA VE KALINLAŞTIRMA OPERASYONLARI YAPALIM MI YAPMAYALIM MI?
  Yönetici:
  A. Kadıoğlu
  08:00 - 08:15 Yapalım L. Gürkan
  08:15 - 08:30 Yapmayalım M. F. Usta
  08:30 - 08:45 Tartışma
  08:45 - 10:00 KANITA DAYALI TIP ZEMİNİNDE ANDROLOJİK ACİLLERE EN İYİ YAKLAŞIM (VİDEO SUNUMLARI)
  Yönetici:
  A. Metin
  08:45 - 09:00 Sünnet komplikasyonları T. Oktar
  09:00 - 09:15 Priapizm cerrahi tedavisi B. Ermeç
  09:15 - 09:30 Testis torsiyonu ve travması A. Aydın
  09:30 - 09:45 Penil fraktür M. Çakan
  09:45 - 10:00 Tartışma
  10:00 - 10:30 Kahve arası
  10:30 - 11:15 CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
  Yönetici:
  İ. Özbey
  10:30 - 10:45 Non-gonokoksik üretritte yeni tanı ve tedavi yöntemleri M. Ortaç
  10:45 - 11:00 Cinsel yolla bulaşan viral hastalıklar N. Pirinççi
  11:00 - 11:15 Tartışma
  11:15 - 12:00 EVE DÖNÜŞ MESAJLARI
  Yönetici:
  A. Armağan
  11:15 - 11:30 Erkek cinsel disfonksiyonu A. S. Amasyalı
  11:30 - 11:45 Kadın cinsel disfonksiyonu E. Sonbahar
  11:45 - 12:00 İnfertilite E. C. Akınsal
Copyright @ 2017 TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ. Tüm Haklası Saklıdır. LookUs & Online Makale